FILOSOFIJA

Mokytis niekada nevėlu! Nestovėk vietoj - judėk ir tu!

VIZIJA

Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla - modernus jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo(-si) centras.

MISIJA

Teikti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, ikiprofesinį mokymą, neformalųjį švietimą jaunimui ir suaugusiems.

VERTYBĖS

Dėmesys;

Tradicijos;

Saugumas;

Bedradarbiavimas.